Ubezpieczenia podstawy przedsiębiorczości prezentacja
nr 3).Piecuch T., Przedsiębiorczość.. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo C. Uznajemy, że jeżeli ./ Podstawy przedsiębiorczości.. Ubezpieczenia ochronno-oszczędnościowe dzielimy na:Misją serwisu Portal Edukacji Ekonomicznej NBPortal.pl jest upowszechnianie wiedzy o gospodarce, przekazywanie informacji na temat mechanizmów rynkowych, prowadzenia działalności gospodarczej, funkcjonowania banków i rynków finansowych.. Proszę o zapoznanie się z materiałem z podręcznika, ze stron 118 do 122.. Oferta edukacyjna NBPortal.pl jest projektowana i budowana głównie z myślą o potrzebach i oczekiwaniach młodzieży gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej .Plik R39 UBEZPIECZENIA.ppt na koncie użytkownika shanecarmen • folder PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PREZENTACJE • Data dodania: 3 lis 2013obydwie ściągi znajdują się w załączniku oddzielnie podatki i oddzielnie są ubezpieczenia ściągi są pisane na podstawie książki "Podstawy przedsiębiorczości wyd.. Proszę zwrócić uwagę na: pojęcie ubezpieczeń, rodzaje ubezpieczeń, w tym ubezpieczenia obowiązkowe i dobrowolne oraz ubezpieczenia osobowe i majątkowe (ważny schemat na str. 119) a także ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, UFG.Aktualna podstawa programowa z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości dla .. Zakres ubezpieczenia kredytu znacznie się różni zależnie od banków.Misją serwisu Portal Edukacji Ekonomicznej NBPortal.pl jest upowszechnianie wiedzy o gospodarce, przekazywanie informacji na temat mechanizmów rynkowych, prowadzenia działalności gospodarczej, funkcjonowania banków i rynków finansowych..

Scenariusz lekcji z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości.

Nowa Era" Polecam ja dzięki nim napisałam sprawdzian na 5:) Załączniki: podatki.doc ubezpieczenia.doc.Kejs 3 Olimpiada Praca z kejsem 1 Załącznik 2 Prezentacja multimedialna pt. „Czynniki wytwórcze"1 Załącznik 1 Prezentacja pt. „Czynniki wytwórcze" dostępna w oddzielnym pliku (Gra WD - zakładka Rynek - cechy i funkcje - Olimpiada) II 1.TEST z podstaw przedsiębiorczości .. Wynagrodzenie brutto 1500,00 Część składki ubezpieczeniowej na ubezpieczenia społeczne finansowana przez pracownika 205,65 Część składki ubezpieczeniowej na ubezpieczenia społeczne finansowana przez pracodawcę 268,95 Składka na ubezpieczenie zdrowotne wpłacona do ZUS 116,49 Podatek dochodowy .. ), podstawy przedsiębiorczości powinny być nauczane w wymiarze 60 godzin lekcyjnych.. Nabycie tej wiedzy ułatwi szybsze i łatwiejsze poznawanie konkretnych produktów ubezpieczeniowych.Reforma w liceum ogólnokształcącym i technikum - podstawy przedsiębiorczości.. H. Beck, Warszawa 2010.. Za konieczne w procesie kształcenia uznano nabywanie przez uczniów wiedzy oraz kształtowanie umiejętności i postaw w zakresie: funkcjonowania gospodarki rynkowej, rynku finansowego, rynku pracy oraz przedsiębiorstwa (s. 17).Prezentacja multimedialna, plik: prezentacja-multimedialna.ppt (application/vnd.ms-powerpoint) Przedsiębiorczość na czasiePodstawy przedsiębiorczości - scenariusze zaj ęć ..

Są to ubezpieczenia połączone z oszczędzaniem.

Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools.Ubezpieczenie osobowe może w szczególności dotyczyć: ⎯ przy ubezpieczeniu na życie - śmierci osoby ubezpieczonej lub dożycia przez nią oznaczonego wieku; ⎯ przy ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków - uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku.. Oferta edukacyjna NBPortal.pl jest projektowana i budowana głównie z myślą o potrzebach i oczekiwaniach młodzieży gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej .Wysokość ubezpieczenia kredytu zależy od kosztu kredytu, zakresu ubezpieczeń (i związanego z nim wyłączenia oraz definicji zdarzeń) i przysługujących świadczeń.. Witajcie po przerwie.. Dzięki rozwijaniu instynktu przedsiębiorczości można nie tylko zostać dobrym przedsiębiorcą,Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego; Materiały dla nauczyciela.. Zgodnie z reformą oświaty kształcenie w zakresie podstaw przedsiębiorczości w liceum ogólnokształcącym oraz technikum rozpocznie się w klasie 2, a zakończy w klasie 3. zmianami).Przedsiębiorczość jest podstawą i warunkiem innowacyjnego rozwoju gospodarki, podnosze-nia poziomu życia społeczeństwa i jego zamożności.. 5. rozumienie roli pieniądza, rynków i instytucji finansowych w gospodarce, funkcjonowaniu3 WPROWADZENIE Autorski program nauczania z przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości,,być przedsiębiorczym nauka przez praktykę skierowany jest do uczniów Liceum, Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej..

Informacje zawarte w prezentacjach pochodzą z różnych źródeł.

poleca 86 % .. 13 % podstawy wymiaru na ubezpieczenia rentowe 2,45 % podstawy wymiaru na ubezpieczenia chorobowe od 0,40 % do 8,12 % podstawy wymiaru na ubezpieczenia wypadkowe ( w latach 1999, 2000 1,62 %) .Ubezpieczenie osobowe może być też ubezpieczeniem na życie, które w sytuacji śmierci osoby ubezpieczonej gwarantuje pewną kwotę dla najbliższych osób.. Realizacja wymagań nowej podstawy programowej z tego przedmiotu odbędzie się .Promocja będzie obejmowała następujące elementy: reklamę, promocję sprzedaży, public relations i inne, takie jak kreowanie pozytywnego wizerunku firmy.. Koszt ubezpieczenia to miesięczna procentowa stawka liczona od kwoty kredytu (0,05-0,7%).. Ubezpieczenia.. Pliki cookie pozwalają na poznanie twoich preferencji na podstawie zachowań w serwisie.. ISTOTA FUNKCJONOWANIA GOSPODARKI RYNKOWEJ Cykliczność rozwoju gospodarki Gospodarka Rozwój gospodarki Budżet państwa i podatki Gospodarstwo domowe Mierniki wzrostu gospodarczego i fazy podziału .Start studying Podstawy przedsiębiorczości-ubezpieczenia.. Ustawa o przedsiębiorstwach państwowych z dnia 25 września 1981 roku (Dz. U.. 3/10 Jako podsumowanie tej części zajęć nauczyciel wyświetla slajd (zał.. Konto bankowe przepustką do świata finansów.. Podatki i ubezpieczenia , Krok w przedsiębiorczość , Podstawy przedsiębiorczości , Szkoły ponadgimnazjalne , Zasoby , strona 1 , dlanauczyciela.plpłatnego urlopu..

Zapewnia wzrost dochodów ludności, ... pieniędzy czy ubezpieczeniach.

zeszyt dla nauczyciela - lekcja 2 (pdf 3,9mb) prezentacja do lekcji 2 (pptx 5,5 mb) film "Co Ci się należy, kiedy płacisz składki" (link do You Tube) .. O praktyce funkcjonowania ubezpieczeń od podstaw; O ubezpieczeniach najprościej jak się da; Podstawy ubezpieczeń O szkoleniu.. Ubezpieczenia społeczne i gospodarcze 23 Międzynarodowe organizacje gospodarcze i finansowe 24 Podstawy funkcjonowania Unii Europejskiej 25 .. do prezentacji wyników można wykorzystać arkusz kalkulacyjny, np. MS EXCEL).15 czerwca; Temat: Ubezpieczenia.. Konto bankowe przepustką do świata finansów.. Nauczyciel posługuje się prezentacją multimedialną pt. „Czynniki wytwórcze" (Załącznik 2).Podstawy przedsiębiorczości Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia dla uczniów będących absolwentami ośmioletniej szkoły podstawowej Cele kształcenia - wymagania ogólne I.. Prawo spółdzielcze - ustawa z dnia 16 września 1982 roku (Dz. U.. Do działań związanych promocję sprzedaży zaliczyć można prezentację naszej oferty, katalogi, filmy relacjonujące dotychczasowe imprezy i wrażenia uczestników.Stosowanie w praktyce kluczowych pojęć związanych z przedsiębiorczością.. Podejmowanie przemyślanych decyzji na podstawie wskaźników ekonomicznych oraz samodzielne obserwacje zjawisk zachodzących w gospodarce.. 195, Nr 54 poz 288 z późn.. 8 Art. 44 KC.Mgr inż.Michał Młodawski - Zespół Szkól Ponadgimnazjalnych im.. Stanisława Staszica w Stąporkowie.. Z uwagi na rosnącą konkurencyjność i innowacyjność we współczesnym świecie konieczne staje się wdrożenie młodzieży w aktywne uczestnictwo w życiu gospodarczym oraz .Zamieszczone materiały są wykorzystywane tylko w celu edukacyjnym, który nie przynosi żadnych korzyści majątkowych.. Przyjmuje się, że na dział I należy przeznaczyć minimum 8 godz., na dział II - 13 godz., dział III - 12 godz., dział IV - 19 godz., czyli łącznie 52 godz., co stanowi ok. 80% godz., które ma do dyspozycji nauczyciel.Podstawy ubezpieczeń Tematy szkoleń..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt