Opis przypadku pacjenta z hipoglikemią
Poziom glukozy we krwi jest bardzo niski i zaczyna go brakować w mózgu.. Powyższy podział łączy się też z działaniami, które należy podjąć - spożycie dodatkowego posiłku, pomoc drugiej osoby, interwencję medyczną.W przypadku braku reakcji chorego, czy otoczenia na hipoglikemię średnią - stan się pogłębia.. Chory zgłosił się wówczas do lekarza pierwszego kontaktu z powodu wielomoczu, nykturii i wzmożonego pragnienia.Pacjentka skarży się na trudności w oddychaniu, nasilającą się duszność wysiłkową i kaszel z obfitym odkrztuszaniem plwociny.Przypadek kliniczny 1 Opis przypadku pacjenta z nadciśnieniem tętniczym Nadciśnienie Tętnicze w Praktyce 2015, tom 1, nr 2, strony: 109-110 Wstęp Pacjent lat 43, mężczyzna.. 4.Podaż gorzkiej czekolady, kaszy ryżu zagęszczających stolec.. Pacjent osłabiony,brak apetytu,wezwano lekarza rodzinnego z powodu,że pacjent jest po amputacji kończyny dolnej w wyniku działań wojennych.Porusza się na wózku inwalidzkim Mieszka z żoną w mieszkaniu dwupokojowym na trzecim piętrze.typu II od 12 lat.. Wykonano biopsję cienkoigłową guza piersi i powięk-Spowodowało to pogorszenie ogólnego samopoczucia, związanego głównie z nawracającymi niedocukrzeniami.. uczucie wilczego głodu.. Ze względu na nasilenie się objawów klinicznych hipoglikemię dzieli się też na: lekką, umiarkowaną oraz ciężką..

Opis przypadku.

Postępowanie ratownicze u pacjenta z krwawieniem z nosa - przypadek kliniczny.. Leczy się z powodu nadciśnienia tętniczego od 30. roku życia.. Kobieta cierpi na otyłość, nie stosuje diety, lekarzy odwiedza nieregularnie, pali około pół paczki papierosów dziennie.. W cią­ gu ostatnich kilku lat wartości ciśnienia tętniczegoOpis przypadku chorobowego.. W tym webinarze zadbaliśmy o solidną dawkę rzetelnej wiedzy opartej na najnowszych badaniach naukowych .Usprawnianie 99-letniej pacjentki z endoprotezą stawu biodrowego - opis przypadku i wstawania po nim).. zaburzenia koncentracji.. Jednak nie doszło u niego nigdy do ciężkiego niedocukrzenia (wymagającego interwencji osób trzecich), a dość długi (15-letni) przebieg choroby wskazuje, że chory ma doświadczenie .. Zmniejszenie podawanego i spożywanego błonnika w diecie chorego.. 56-letni mężczyzna z cukrzycą typu 2, leczony doustnymi lekami hipoglikemizującymi, zgłosił się do poradni diabetologicznej z powodu pogorszenia ostrości wzroku.. Pomoc tym osobom powinna być też nastawiona na edu-kowanie ich w zakresie przystosowania swojego mieszkania, aby zminimalizo-wać ryzyko upadku.. Z dokumentacji wiadomo, że wartości HbA1c oznaczane w ostatnich miesiącach i latach były stabilne i wynosiły 6,8% ( X 2019) 6,4% (VIII 2019) 6,7% (2018) 6,5% (2017)..

Wyrównanie glikemii u pacjenta jest dobre.

Pojawiło się zmniejszenie apetytu, problemy ze snem, co przekłada się na jej aktywność w ciągu dnia.. W przypadku dłużej trwającego dużego zmniejszenia wartości glikemii może dojść do utraty przytomności.pseudohipoglikemia - zdarzenie, kiedy pacjent z cukrzycą zgłasza dowolne spośród typowych symptomów hipoglikemii, ale zmierzone stężenie glukozy w osoczu wynosi > 70 mg/dl, choć jest bliskie tej wartości.. Obniżenie glikemii do wartości 20-30 mg/dl z reguły prowadzi do dezorientacji, utraty przytomności, ataku drgawek, rozwoju śpiączki hipoglikemicznej, doprowadzając .Problemy pielęgnacyjne: Możliwość wystąpienia hipo - i hiperglikemii.,Lęk spowodowany stanem zdrowia.,Deficyt wiedzy na temat diety cukrzycowej.,Możliwość wystąpienia powikłań ze strony układu krążenia z powodu wysokich wartości ciśnienia tętniczego,Możliwość wystąpienia powikłań późnych w cukrzycy takich jak (pogorszenie wzroku, utrata wzroku, stopa cukrzycowa .W przypadku lekkiej lub umiarkowanej hipoglikemii pacjent jest przytomny i może sam sobie pomóc.. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym planem wydarzenia.. Informacje o pacjencie i jego rodzinie uzyskano dzięki zastosowanej obserwacji i analizie dokumentacji chorego.. Zasłabnięcie jako przyczyna wtórnego urazu głowy - przypadek kliniczny.44 Karolina Retajczyk DOI: 10.19251/pwod/2017.4(5) Karolina Retajczyk 1 1 Absolwent kierunku Pielęgniarstwo, Wydział Nauk o Zdrowiu, PWSZ w Płocku PROCES PIELĘGNOWANIA PACJENTA Z ODLEŻYNĄ III STOPNIA - STUDIUM INDYWIDUALNEGO PRZYPADKUOpis przypadku Pacjent lat 60 został przywieziony do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe z powodu nagłego zasłabnięcia z utratą przytomności podczas śniadania Z relacji ratowników zmierzona w miejscu zdarzenia glikemia z krwi włośniczkowej ~70% - podano dożylnie 2amp 20% glukozyOPIS PRZYPADKU Chory na cukrzycę z wirusowym zapaleniem wątroby typu C. Adam Węgrzynowski Przew Lek 2004, 7, 1, 92-93 ..

U pacjenta występuje za dużo epizodów glikemii .

kontrola wartości glikemii w surowicy krwi według karty profilu glikemii, kontrola przyjmowanych przez pacjenta posiłków, podawanie leków doustnych obniżających glukozę na zlecenie lekarza i pod kontrolą wartości glikemii, rozmowa z chorym na temat konieczności przestrzegania diety cukrzycowej w szczególności dotycząca wyeliminowaniu z diety .Tymczasem z pacjentem pobudzonym mamy do czynienia wtedy, gdy przejawia on nadmierną aktywność psychoruchową, wynikającą z wewnętrznego napięcia.. Zazwyczaj jest ona bezproduktywna, powtarzalna i uzewnętrznia się w chodzeniu, wierceniu się, wykręcaniu palców, zrywaniu odzieży, niemożnością usiedzenia na miejscu.Chory lat 64, z wywiadem nadciśnienia tętniczego, hipercholesterolemii, choroby niedokrwiennej serca, po zawale serca ściany przedniej i po angioplastyce gałęzi międzykomorowej przedniej z implantacją stentu DES, z przewlekłą niewydolnością serca z obniżoną frakcją wyrzutową lewej komory, wywiadem nadużywania alkoholu.. Na potrzeby badań opracowano kwestionariusz, złożony z listy wcześniej przygotowanych pytań.. Druga część pracy stanowi studium przypadku konkretnego pacjenta, u którego rozpoznano zatrucie etanolem, hipotermię oraz hipoglikemię.z pacjentem z rozpoznaniem epizodu depresyjnego..

Zapoznaj się z przebiegiem przypadku.1.

Nasilenie dolegliwości następowało w ciągu dnia (po zwiększonym wysiłku fizycznym, w czasie dłuższej przerwy między posiłkami), jak też w nocy.Możliwość wystąpienia hiperglikemii lub hipoglikemii Cel opieki: ustabilizowanie i utrzymanie poziomu glikemii w granicach normy.. Został przyjęty do Oddziału Kardiologii z powodu .24-letni chory zgłosił się do lekarza POZ z powodu epizodów złego samopoczucia, osłabienia, nadmiernej potliwości oraz drżenia rąk.. Przekłada się to na jej wygląd zewnętrzny.. Dodatkowe dolegliwości, które zgłasza w dniu przyjęcia: suchy kaszel, ból okolicy lędźwiowej, wzdęcia, odbijanie.. Wówczas pierwsza pomoc polega na: podaniu węglowodanów prostych, które szybko dostaną się do krwiobiegu, np. kostka cukru, woda z łyżeczką cukru, coca-cola (ale nie light, czyli zero).. W wywiadzie stan po leczeniu chirurgicznym zaćmy oka prawego (2019 r.).Postępowanie ratownicze po upadku z wysokości - opis przypadku klinicznego.. ostatnio spożywanego posiłku, nietolerancji składników pokarmowych.. kołatanie serca.. Objawy te mogą mieć różne nasilenie.. Sześćdziesięcioośmioletnia palaczka tytoniu, chora na cukrzycę typu 2 od kilku lat oraz hiperlipidemię, bez innych chorób towarzyszących, zgłosiła się do poradni z powodu niewyrównania cukrzycy.. Cukrzycę rozpoznano u niego przed 2,5 roku.. Zebranie wywiadu z pacjentem dot.. Pacjentka jest osobą samodzielną, mieszka z córką.Proces pielęgnowania pacjenta z niedowładem czterokończynowym-tetraplegia Kategoria » Neurologia Problemy pielęgnacyjne: 5.. Sześćdziesięciodwuletni pacjent przyjęty do Szpitala .Kobieta czuje się przemęczona swoimi obowiązkami.. Z domu wychodzi jedynie w razie konieczności.F11 nna rause, Opis przypadku pacjentki z rakiem piersi leczonej fulwestrantem z powodu raka płuca, przyczyną zgonu dwóch sióstr matki był rak narządu rodnego.. Często leży w łóżku lub siedzi w fotelu, myśląc o swojej sytuacji.. Pacjent unikał hipoglikemii, spożywając przypadkowe dawki węglowodanów w postaci napojów (soki.. View full text mrowienie wokół ust.. Po 10 minutach chory powinien poczuć poprawę.Opis przypadku Siedemdziesięciojednoletnia kobieta, z pochodzenia Chinka, z autoimmunologicznym zapaleniem tarczycy typuHashi - moto oraz mieszaną chorobą tkanki łącznej (mixted connec-tive tissue disease, MCTD) została skierowana na oddział diabetologiczny z powodu często nawracających epizodów hipoglikemii.Opis przypadku.. 5.Serdecznie zapraszamy na nasz najnowszy webinar, w którym p.Olga Mrawiec - dietetyk kliniczny z poradni Dietomedica szczegółowo objaśni żywieniowe podejście do leczenia insulinooporności i hipoglikemii reaktywnej.. osłabienie.. Sprawdzenie z pacjentem dat ważności przetrzymywanych w szafce produktów spożywczych.. Niewydolność pacjenta w zakresie samoobsługi z powodu niedowładu czterokończynowego, Ból głowy, Duszność spowodowana zaleganiem wydzieliny w drogach oskrzelowych., .Następnie wprowadzono i opisano pojęcia hipotermii oraz hipoglikemii wraz z ich odpowiednią klasyfikacją, objawami pojawiającymi się przy tych zaburzeniach, a także sposobami ich leczenia.. niewyraźne widzenie.. Pacjenci powinni tutaj pamiętać o zlikwidowaniu progów,Omówienie przypadku..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt