Przeczytaj tekst z którego usunięto cztery fragmenty
Wpisz w luki 5.1.-5.4. litery, którymi oznaczono brakujące fragmenty (A-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. Wpisz w każdą lukę (5.1.-5.4.). Uwaga: jeden fragment został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.4.). Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.4.). literę, którą oznaczono brakujący fragment (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.4.). Uwaga!. Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.4.). Uwaga!. Przeczytaj wypowiedzi trzech młodych sportowców (A-C) oraz pytania 9.1.-9.4.Zadania maturalne z Historii Temat: Starożytność (część 1.). Uwaga!. Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.4.). Wpisz w luki (1-4) litery, którymi oznaczono brakujące zdania (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.Ogólnopolski Próbny Egzamin Ósmoklasisty z OPERONEM 8 Zadanie 8.. - 1.5) wpisz literę, którą oznaczony został brakujący fragment.Strona 12 z 17 Zadanie 11.. Wpisz w luki 1-4 litery, którymi oznaczono brakujące fragmenty (A-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. Uwaga!. (0 - 4) Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. RAINING POETRYPrzeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. (0-4) Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania..

Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery fragmenty.

Uwaga!. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. literę, którą oznaczono brakujący fragment (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Uzupełnij luki (1-5) fragmentami podanymi poniżej (A-F).. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Dobierz fragmenty zdań tak, aby powstał spójny i logiczny tekst.. Pod poleceniem znajduje się tekst, a w nim pola, które należy uzupełnić, wybierając odpowiednie kafelki.Strona 8 z 14 Zadanie 8.. Zadania pochodzą z oficjalnych arkuszy maturalnych CKE, które służyły przeprowadzaniu majowych egzaminów.. Uwaga: jeden fragment został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Uwaga!. A. Thus, maps are becoming social.Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Wpisz w luki 4.1.-4.4. litery, którymi oznaczono brakujące zdania (A-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst..

C.Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery fragmenty.

Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. (SP05) Na podstawie ilustracjiNa ekranie wyświetla się w ramce Ćwiczenie 1. zatytułowane „Uzupełnianie pisma".. Zadanie 1.. Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.4.). Wpisz w każdą lukę 8.1.-8.4. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Uwaga!. THE MOST BRITISH GUINNESS .EXAM TASK Przeczytaj tekst, z którego usunięto trzy zdania.. Wpisz w luki 1-4 litery, którymi oznaczono brakujące fr… Natychmiastowa odpowiedź na Twoje pytanie.2.. Uwaga!. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Uwaga: dwa zdania zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.Próbny Egzamin Gimnazjalny z OPERONEM i „Gazetą Wyborczą" 5 Zadanie 4.. Przeczytaj poniższy tekst, z którego usunięto 5 zdań.Uzupełnij luki 1-5 zdaniami a-f,tak aby powstał spójny i logiczny tekst.Jedno zdanie niepasuje do żadnej luki.. Wpisz odpowiednie litery w miejsca oznaczo-ne linią ciągłą (4.1.-4.4..

EXAM TASK Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery fragmenty.

Wpisz w luki 1-3 litery, którymi oznaczono brakujące zdania (A-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.4.). Wpisz w każdą lukę (5.1.-5.4.). literę, któ-rą oznaczono brakujące zdania (A-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. Rozumienie tekstów pisanych Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Uwaga!. Jeden fragment podano dodatkowo i nie pasuje on do żadnej luki.Przeczytaj uważnie poniższy tekst, z którego usunięto 5 fragmentów zdań.. (0-4) Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Uwaga!. FREUDE AM KOCHEN Meine Schwester, Katrin ist ein .Przeczytaj poniższy tekst z którego usunięto 3 zdania.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Czteroznakowy kod zapisany przy każdym zadaniu wskazuje na jego pochodzenie: S/N - "stara"/"nowa" formuła; P/R - poziom podstawowy/rozszerzony; np. 08 - rok 2008. .. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Fragmenty te oznaczono literami i podano w tabeli.. B] However , you won't always find what you're looking for .ZADANIE 5 Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Wybierz brakujące fragmenty i dopasuj je do pustych miejsc"..

(0-4) Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.

Uwaga!. (0-4) Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. jedno zdanie zostało podane dodatkowo .. Zaznacz w lukach litery, którymi oznaczono brakujące fragmenty, tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. A There was a bathroom and two bedrooms overlooking the garden.Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery fragmenty.. Uwaga: Jeden fragment został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. THE DOG SUPERHERO Swansea Jack is a .Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Uzupełnij luki podanymi zdaniami tak aby tekst był spójny i logiczny.. Wpisz w luki 1-4 litery , którymi oznaczono brakujące zdania [ A-E] , tak aby otrzymac logiczny i spójny tekst .. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. A VERY UNUSUAL HAIRDRESSER "How are you?Zadanie egzaminacyjne: przeczytaj tekst , z którego usunięto cztery zdania .. ).Przeczytaj poniższy tekst, z którego usunięto cztery zdania Author: User Last modified by: User Created Date: 4/11/2010 9:24:00 AM Other titles: Przeczytaj poniższy tekst, z którego usunięto cztery zdaniaStrona 8 z 13 Zadanie 8.. Uwaga: jeden fragment został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery fragmenty.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery fragmenty.. Uwaga: jeden fragment został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery fragmenty.. Dopasuj w każdą lukę (8.1.-8.4.). Uzupełnij tekst brakującymi zdaniami (A-E) tak, aby powstała logiczna i spójna całość.. Wpisz w każdą lukę (5.1.-5.4.). Wpisz w luki 1-4 litery, którymi oznaczono brakujące fragmenty A-E, tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. W każdą lukę (1.1.. Jedno nie pasuje do żadnego.. Wpisz w każdą lukę (1.-4.). Poniżej znajduje się polecenie o treści: „W podanym piśmie brakuje elementów.. (0-4) Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Uwaga: jeden fragment został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt