Krajobraz wysokogórski himalajów notatka
Górskie stoki w najwyższych partiach Himalajów są bardzo strome z powodu kruszenia się i podcinania skał przez przesuwający się lodowiec.. W dolinach znajdujących się w najwyższych partiach gór występują lodowce górskie.. Po przeczytaniu tematu powinieneś umieć wymienić cechy krajobrazu wysokogórskiego tzn. cechy klimatu, świat roślin i zwierząt oraz życie mieszkańców Himalajów, umiećKrajobraz wysokogórski występuje na wielu obszarach kuli ziemskiej.. Jaką wysokość tak naprawdę ma najwyższy szczy.Temat: Jednak takie góry występują również na terenie Polski.. Ciekawostka.. Stopniowo jednak ludzie nauczyli się wytwarzać ubrania, budować domy i stosować ogrzewanie albo klimatyzację.. Tereny te są często bardzo trudno dostępne dla .Tatry - krajobraz gór wysokich.. Cele lekcji: Dowiesz, gdzie leżą Himalaje i jaki tam jest klimatCechy charakteryzujące krajobraz wysokogórski: - duże różnice wysokości - strome, urwiste granie - wieją tam silne wiatry - występują częste opady - w wysokich partiach gór, bez względu na porę roku, leży gruba warstwa śniegu - tereny te są często bardzo trudno dostępne dla człowieka - im bliżej szczytów, tym niższa panuje temperatura i tym silniejsze wieją wiatry .. dowiesz się gdzie położone są najwyższe góry świata, jaki klimat tam panuje oraz jak wygląda życie ludzi.. Himalaje zajmują terytorium Chin, Indii, Nepalu, Bhutanu.Temat: Krajobraz wysokogórski Himalajów..

Krajobraz wysokogórski Himalajów.

Przyślij mi zdjęcia pracy domowej (jest napisana na czerwono) do 17.05.2020r.. Dawniej człowiek był zależny od warunków klimatycznych.. Dla osób chętnych prezentacja zawiera krzyżówkę -można ją wykonać w ramach powtórzenia materiału po obejrzeniu prezentacji.Temat: Krajobraz wysokogórski Himalajów.. P F 2.Czy w #Himalajach jest #Yeti?. Określ, czy podane informacje są zgodne z prawdą.. Odszukaj na mapie świata w podręczniku lub atlasie Himalaje, określ ich położenie oraz podaj najwyższy szczyt.Temat: Krajobraz wysokogórski Himalajów.. Treść została zweryfikowana i sprawdzona.. Napisz gdzie leżą Himalaje oraz nazwę i wysokość najwyższego szczytu.. 24 maja 2020Cel: Poznanie warunków klimatycznych Himalajów i życia ludzi.. Powinieneś pamiętać z wcześniejszych lekcji, że wraz z wysokością zmieniają się warunki klimatyczne.Pod tematem zapisz notatkę: Himalajeto najwyższe góry świata, których obszar jest ponad trzy razy większy od powierzchni Polski.. W Himalajach, podobnie jak w Tatrach, występują elementy rzeźby wysokogórskiej: granie, turnie, żleby i stożki piargowe.. W ramach dzisiejszej, już ostatniej lekcji geografii w tym roku szkolnym, zapoznajcie się z prezentacją na temat Himalajów.. Temat: Krajobraz wysokogórski Himalajów..

P F 2.Krajobraz wysokogórski Himalajów 1.

Zależność ta wyraża się w ten sposób, że im wyżej tym: niższa temperatura, większe opady, większy udział śniegu w stosunku do deszczu w rocznej sumie opadów, krótszy okres wegetacyjny, silniejszy wiatr, płytsze i mniej żyzne .Prezentacja multimedialna pt. "Krajobraz wysokogórski Tatr" advertisement Krajobraz wysokogórski Tatr Spis treści 1.Po wysłuchaniu lekcji zapisz poniższą notatkę w zeszycie.. Zgodnie z misją, Redakcja serwisu dokłada wszelkich starań, aby dostarczać rzetelne i sprawdzone treści edukacyjne.Krajobraz wysokogórski Himalajów 1.. Odszukaj na diagramie i otocz pętlą nazwy siedmiu zwierząt występujących w Himalajach.. Skorzystaj z wyrażeń: strome, ostre wierzchołki, urwiste stoki, granica wiecznego śniegu, piętra roślinne, spadek temperatury powietrza.. Notatka do zeszytu: 1.. Martyna Wojciechowska na szczycie .KRAJOBRAZ WYSOKOGÓRSKI HIMALAJÓW Opracowanie: Agata Groma.. poleca 72 % .. klimat himalajów.. Na ich obszarze wznosi się najwyższy szczyt świata - Mount Everest (8848 m n.p.m.).. 2.Wykonaj polecenia na podstawie ilustracji zmieszczonej w podręczniku (s. 152 .08-06-2020 Temat: Krajobraz wysokogórski Himalajów.. Klimat górski odznacza się spadkiem temperatury powietrza wraz ze wzrostem wysokości nad poziomem .Tym razem nie musisz robić notatki i jej przesyłać:) Pozdrawiam:) 29.05.2020..

Temat: Krajobraz wysokogórski Himalajów 1.

Na mapie, która znajduje się na końcu książki odszukaj Himalaje.streszczenie tematuHimalaje położone są w Południowej Azji, całe pasmo Himalajów ciągnie się na długości 2500 km.. Są to Tatry.Krajobraz strefy okołobiegunowej.. Najwyższym szczytem jest Mont Everest o wysokości 8848m n.p.m. Na świecie jest 14 ośmiotysięczników (góry mające ponad 8000 metrów wysokości).. Lekcja online (aplikacja MS Teams, godzina: 11:00 czwartek) Proszę zapoznaj się z tekstem w podręczniku na str.149- 154.. Źródło: Stig Nygaard ( licencja: CC BY 2.0.. Notatka: 1)Himalaje to najwyższe góry na Ziemi ( Azja) - najwyższy szczyt Mount Everest 8848 m n.p.m. Ich krajobraz charakteryzuje się wysokogórska rzeźbą terenu oraz piętrowym układem roślinności.. Zanim rozpoczniesz pracę przejrzyj podręcznik .. Ta karta pracy będzie twoją notatką, więc ją wkleisz do zeszytu.. Wieją tam silne wiatry i występują częste opady.W wysokich partiach gór, bez względu na porę roku, leży gruba warstwa śniegu.. Notatka z lekcji: Klimat w górach jest bardzo silnie związany z wysokością nad poziomem morza.. flora himalajów.. Określ, czy podane informacje są zgodne z prawdą.5.. Czy #MountEverest to na pewno najwyższa góra świata?. fauna himalajów.. 10 znajduje się w Himalajach, 4 w Karakorum.WYSOKOGÓRSKI KRAJOBRAZ HIMALAJÓW Opracowali: Mariusz Hajda, Patryk Łaczek i Paweł Sandulski HIMALAJE Himalaje - najwyższy łańcuch górski na Ziemi..

Temat: Krajobraz wysokogórski Himalajów.

Gdy myślimy o górach, przed oczami stają nam surowe, pokryte śniegiem i pozbawione roślin szczyty o stromych stokach, np. niedostępne Himalaje czy leżące w Europie Alpy.. Wpisz literę P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub literę F - jeśli jest fałszywe.. W obrębie Himalajów znajduje się najwyższy szczyt Ziemi Mount Everest (8848 m n.p.m.).. Rozciąga się na terenach należących do Pakistanu, Indii, Chin (Tybetu), Nepalu i Bhutanu.4.. 1.Zapisz temat w zeszytach i bardzo dokładnie zapoznaj się z tematem w podręczniku (str.149/154) 2.. Himalaje są położone w południowej Azji.. Cechą wszystkich obszarów górskich jest zmiana warunków klimatycznych wraz ze wzrostem wysokości.. Dzięki temu jesteśmy obecnie jednym z nielicznych .Temat, cele lekcji i notatkę (jest napisana pochylonym drukiem) należy zanotowad do zeszytu.. Krajobraz wysokogórski Himalajów.. Po lekcji poproszę kilka osób o zwrot.. Czy kojarzysz na jakim kontynencie się znajdują?. Temat: Krajobraz wysokogórski Himalajów.. Nazwy mogą być zapisane poziomo, pionowo lub ukośnie.Krajobraz wysokogórski występuje na wielu obszarach kuli ziemskiej np.: w Himalajach, Alpach i Tatrach.. ludność himalajów.. Czy w Himalajach da się żyć?. Charakterystyczne dla niego są duże różnice wysokości, strome, urwiste granie i licznie spotykane jeziora polodowowe.Himalaje, pasmo górskie w Azji Południowej, ciągnące się pasem o długości 2500 km, szerokim przeciętnie na 250 km, zamykając od strony północnej subkontynent indyjski.. Charakterystyczne dla niego są duże różnice wysokości oraz strome, urwiste granie.. Określ, czy podane informacje są zgodne z prawdą.. Cele lekcji: -dowiesz się, gdzie leżą Himalaje, jakie są cechy klimatu, poznasz typowe elementy rzeźby wysokogórskiej, dowiesz się jak wygląda życie mieszkańców tych gór.. Łańcuch Himalajów leży w południowej Azji, ma ponad 2,5 tys. km długości i około 250 km szerokości.. Wpisz literę P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub literę F - jeśli jest fałszywe.. a średnia szerokość pasma 180 - 350 km..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt