Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego 20202021




Dyrektor szkoły zatwierdza projekt planu rozwoju zawodowego nauczyciela w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć lub zwraca go nauczycielowi do poprawy ze wskazaniem, w formie pisemnej, zakresu niezbędnych zmian.. część 1 część 2 Dla kogo jest szkolenie: wszystkich nauczycieli realizujących staż na stopień nauczyciela dyplomowanego.. 2 pkt 3 Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie .Własny plan rozwoju zawodowego Art.9c ust.3 W okresie stażu nauczyciel realizuje własny plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez dyrektora szkoły, uwzględniający wymagania, o których mowa w art.9g ust.10 Po zakończeniu stażu nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji tego planu.Jestem nauczycielem mianowanym w Szkole Podstawowej Nr 1 w Izbicy Kujawskiej.. O szkoleniu: Szkolenie jest pomocą dla nauczycieli w realizacji zadań zaplanowanych na czas realizacji stażu.. Dywizjonu 303 w Małkach IMIĘ I NAZWISKO: Lena Pietrkiewicz NAZWA ORGANU NADZORUJĄCEGO SZKOŁĘ: Kujawsko-Pomorskie Kuratorium OświatyGrupa A.. 2018 poz.967 ze zm.)W edukacji nie ma nic tak pewnego, jak zmiana.. Data zakończenia stażu: 31.05.2022r.. Tomaszów LubelskiPlan rozwoju zawodowego powinien uwzględniać specyfikę i potrzeby szkoły oraz zadania na stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego..

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego - pedagog szkolny.

dokumentacji związanej z realizacją zaplanowanych zadań stażu na nauczyciela dyplomowanego oraz pomocy dydaktycznych przydatnych w pracy (m.in. karty pracy, krzyżówki, rebusy,itp.).. prezentacja: Plan rozwoju nauczyciela mianowanego na stopień nauczyciela dyplomowanego _2020 materiał pomocniczy do planu rozwoju - Dokument nie jest wzorem planu, stanowi przykład zapisów charakterystycznych dla dokumentu.Należy go wypełnić własnymi terminami i działaniami związanymi z wykonywaną pracą.PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO KATARZYNY BIAŁAS NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Nazwa placówki: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łasku Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2019r.. W terminie 30 dni od dnia zakończenia stażu nauczyciel składa dyrektorowi sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO.. Kolejne reformy, nowe rozporządzenia, nowe metody pracy i narzędzia, oczekiwania rodziców, wizja pracy placówki - to zewnętrzne czynniki wpływające na rozwój nauczyciela, który możliwy jest tylko podczas interakcji środowiska pracy i działań nauczyciela.Plan Rozwoju Zawodowego Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego mgr Justyna Kurkowska nauczyciel wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim Nr 11 im..

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego.

Żywiec .. Przedstawiam Państwu stworzony przeze mnie plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego podejmującego staż na stopień nauczyciela dyplomowanego.. 2 pkt 1 Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek .. zawodowego, programu edukacyjnego na łamach portali internetowych okres stażu okres stażuW 2000 roku został wprowadzony awans zawodowy nauczyciela, który ściśle określony jest w Karcie Nauczyciela i rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.. Piotrków Trybunalski.. Czas trwania stażu: 01.09.2017r.. 4.Nagranie webinaru, dostępne na koncie uczestnika bezpośrednio po zakupie.. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1287) Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż .PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr Joanna Sałek Nazwa i adres placówki: Miejskie Przedszkole „Słoneczna Ósemka", ul. Dobrzańskiego 3, 19-300 Ełk Dyrektor: mgr Iwona Starzyńska Data rozpoczęcia stażu .Plan rozwoju na nauczyciela dyplomowanego według rozporządzenia z 2013..

mgr Maria Erdanowska/Plan rozwoju zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

Szerzej na ten temat pisałam w artykule - "Awans zawodowy nauczyciela - co o tym sądzę".. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej.W trakcie stażu nauczyciel może wprowadzać zmiany w planie rozwoju zawodowego za zgodą dyrektora szkoły.. Dyrektor szkoły, w terminie 7 dni od dnia przedłożenia zmienionego planu rozwoju zawodowego, zatwierdza ten plan albo zwraca go nauczycielowi do poprawienia wraz z pisemnym zaleceniem wprowadzenia niezbędnych zmian.Andrzej Pery • Awans zawodowy nauczyciela - krok po kroku • 6 3.. Jestem nauczycielem bibliotekarzem, a staż rozpoczęłam we wrześniu 2004 roku.Plany rozwoju zawodowego-> Awans zawodowy.. Jest to strategia, która ułatwia metamorfozę w świadomego, doświadczonego specjalistę, gotowego na awans zawodowy nauczyciela.Witam, umieszczam "Sprawozdanie z planu rozwoju awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego.". PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO Marta Busz "" Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego"" Ewa Kowalska Aneks do plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela .. Jeśli jesteś nauczycielem, który rozpoczął staż na dyplomowanego przed 1 września 2018 r. i zakończy go w 2019 r. lub później, w kolejnych latach (2020, 2021) - to realizujesz plan rozwoju zatwierdzony przez dyrektora na początku stażu, a na koniec stażu piszesz sprawozdanie z realizacji t e g o k o n k r e t n e g o planu .Plan jest rodzajem umowy między dyrektorem szkoły a nauczycielem, w której uwzględnia się zarówno indywidualny rozwój nauczyciela jak i dobro placówki, w której nauczyciel odbywa staż..

- opublikowanie własnego planu rozwoju zawodowego na stronie internetowej szkoły.

Na prośbę czytelników bloga, w kolejnych odcinkach zmierzę się z kolejnymi stopniami awansu zawodowego nauczyciela.PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO, UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO.. §8 ust.. PODSTAWA PRAWNA .. 2020/2021 Rok szkolny 2020/2021 S prawozdanie z realizacji , zdjęcia .Awans zawodowy w formule w jakiej obowiązuje od 18 lat (z niewielkimi zmianami), zawsze budził kontrowersje.. Nauczyciel mianowany jako autor własnego rozwoju zawodowego.Literka.pl Plan rozwoju zawodowego Data dodania: 2013-05-08 20:29:53 Oto mój plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego starającego się o awans na nauczyciela mianowanego w okresie 01.09.2010-31.05.2013.Tagi: awans zawodowy, awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego, awans zawodowy nauczycieli, nauczyciel dyplomowany, nauczyciel mianowany, plan rozwoju nauczyciela mianowanego, plan rozwoju zawodowego.PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY .. Dyrektor szkoły, w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć w szkole, zatwierdza plan rozwoju zawodowego nauczyciela albo zwraca go nauczycielowi do poprawy wraz z pisemnym zaleceniem .Podsumowując, plan rozwoju zawodowego nauczyciela to dokument niezbędny do uzyskania awansu na np. nauczyciela mianowanego, dołączany do wniosku o staż przygotowujący do zmiany tytułu nauczycielskiego.. Sprawozdanie nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mainowanego (2020-07-02) .. (2 lata i 9 .PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO § 8 ust.. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r.PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO.. Opracowany na podstawie: Rozdział 3a ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.. Tony Halika w Toruniu Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2017r.. Karta Nauczyciela (Dz. U. Amelia Barcicka-Słotwińska.. Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany Miejsce pracy: Miejskie Przedszkole Publiczne Zajmowane stanowisko: Nauczyciel wychowania przedszkolnego .nauczyciela.. Realizacja wymagań kwalifikacyjnych umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego.. Rok szkolny 2020/2021.PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 poz. 967 i 2245 oraz Dz. U. poz. 730) Ustawa z dnia 13 czerwca 2019r.. Anna Sołtys-Dobrowolska..



Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt