Cechy tragedii antycznej antygona
Krótka wypowiedź na temat: Przedstaw cechy tragedii antycznej na podstawie Antygony Sofoklesa.. Tragedia jako gatunek dramatyczny wywodzi się z dawnych pieśni na cześć boga Dionizosa, tak zwanych Dytyrambów wykonywanych w święta poświęcone czci boga plonów rolnych i winorośli- Wielkie Dionizje (czyli tzw. dionizje wiosenne, urządzane w miastach).. Konflikt tragiczny polega na istnieniu przeciwstawnych równorzędnych racji, pomiędzy którymi bohater praktycznie nie może dokonać słusznego wyboru.1 GENEZA I CECHY TRAGEDII ANTYCZNEJ.. TRAGEDIA - powstała w starożytnej Grecji z religijnych obrzędów na cześć Dionizosa, boga wina i .Cechy „Antygony" jako tragedii antycznej.. Każdego roku odbywały się uroczystości na jego cześć a w ich trakcie wykonywane były pieśni zwane dytyrambami.. Tragedia antyczna, rozwinęła się z "dytyrambu - pieśni ku czci Dionizosa".. f) eksodos - końcowa część tragedii lub .Cechami, które spełnia każda tragedia antyczna, są: 1.. 7 marca 2020 0 Przez admin .. Z reguły tragedia kończy się śmiercią głównego bohatera.. b) parados - wejściowa pieśń chóru.. Akcja dramatu trwa od rana do wieczora, wszystkie wydarzenia mają miejsce przed pałacem królewskim w Tebach.Antygona - Naruszając królewski zakaz jednocześnie wyrządziła szkodę państwu i musi zostać za to ukarana.. Stanowi bardzo dobry przykład formy klasycznej tragedii greckiej, ilustruje antyczną koncepcję fatum, a problematyka trudnych wyborów moralnych pozostała aktualna do dziś.Sofokles - Antygona - Cechy tragedii antycznej na przykładzie Antygony..

6.Cechy tragedii antycznej: 1.

Zasada decorum - dotyczy .Antygona - charakterystyka szczegółowa „Antygona" jako tragedia antyczna Pochodzenie i rozwój dramatu antycznego Motywy literackie w „Antygonie" Sofoklesa Streszczenie „Antygony" w pigułce Kreon - charakterystyka szczegółowa Teatr grecki Kompozycja i konstrukcja dramatu antycznego Cechy tragedii antycznejKról Edyp spełnia wymogi tragedii antycznej w następujący sposób: 1.. Bohaterowie nie zmieniają się, konsekwentnie trwają przy swoich przekonaniach 8.. Poza tym dzieło to podzielone jest na epeisodia, zawiera także stasimon.. Bohater takiego utworu zawsze skazany jest na klęskę i nieuchronnie zmierza do katastrofy.. Kreon - wystąpił przeciwko boskim prawom, wydając zakaz grzebania zwłok zbłądził tragicznie, i od tej pory każdy jego rozkaz zbliża go do katastrofy.. Pieśń kozła", jeden z najstarszych gatunków dramatu, który ukształtował się w starożytnej Grecji.. Epejsodion - czyli "epizod", część akcji.. Dzieło antyczne miało oddziaływać na odbiorcę: wzbudzić u widza litość i trwogę, a przez to „oczyścić" go wewnętrznie, tak, by rozładował tkwiące w nim emocje, a co za tym idzie, stał się lepszym człowiekiem, .Antygona jest tytułową bohaterką tragedii Sofoklesa, córką króla Edypa, na którym ciąży klątwa.. Niezmienność charakteru postaci..

9.Cechy tragedii antycznej.

Najczęściej spełniają je tragedie Sofoklesa (Zobacz cechy tragedii antycznej w Antygonie i Królu Edypie), najrzadziej tragedie Ajschylosa.Ośrodek akcji tragedii stanowi konflikt tragiczny, wynikający ze zderzenia dwóch przeciwstawnych, ale równoważnych racji.. Poczynania bohaterów zależne od przeznaczenia.. To główna bohaterka tragedii Sofoklesa, córka Edypa i Jokasty, siostra Ismeny " O ukochana siostro ma, Ismeno" oraz siostra nieżyjącego już Eteoklesa i Polinejkesa.- kluczową cechą tragedii antycznej jest konflikt tragiczny jako centralny punkt akcji (nierozwiązywalny wybór między dwiema racjami, które są sprzeczne, ale też równoważne) - cechą bohatera tragedii jest z kolei wina tragiczna (każda decyzja doprowadzi go do klęski)Tragedia antyczna ma swoje początki w starożytnej Grecji i związana jest z kultem Dionizosa, boga wina i urodzaju.. Niewielka ilość postaci.. Antygona " jest tragedią stanowiącą doskonały przykład budowy tego antycznego gatunku.. Nieprzedstawianie krwawych scen.. Symbolem Dionizosa był kozioł, czego wydźwięk widoczny jest nadal w samej .Cechy tragedii antycznej na przykładzie Antygony.. "Antygona" to tragedia antyczna przede wszystkim dlatego, gdyż autor zachował tu zasadę trzech jedności klasycznych: czasu, miejsca i akcji..

Cechy tragedii antycznej na podstawie Antygony Sofoklesa.

Na samym początku pieśni te były improwizowane (ok.Cechy tragedii antycznej i ukazanie ich w "Antygonie"" 1) Tematyka mitologiczna - na podstawie mitu o rodzie Labdakidów; 2) niewielka ilość postaci - Antygona, Ismena, Kreon, Tyrezjasz, Hajmon, Strażnik, Eurydyka; 3) Chór komentatorem wydarzeń - obiektywnie ocenia losy bohaterów, opowiada także o zdarzeniach z przeszłości; 4) Zasada trzech jedności: a) miejsce, b) czas (akcja toczy .Cechy tragedii antycznej na przykładzie Antygony Sofoklesa.. "Antygona" Sofoklesa jest tragedią antyczną gdyż zachowuje zasady trzech jedności: 1. jedność czasu - akcja dramatu trwa od świtu do zmierzchu, 2. jedność miejsca - wszystkie zdarzenia rozgrywają się przed pałacem króla Teb, a wieści z pałacu przynosi posłaniec, 3. jedność akcji - mamy do czynienia z jednym wiodącym wątkiem rozwijającym się wokół rozkazu Kreona i czynu Antygony.Antygona spełnia wszystkie wymogi tragedii greckiej.Są to: 1.. Tytułł utworu najczęściej wzięty od imienia .CECHY TRAGEDII ANTYCZNEJ.. Stasimon - czyli komentarz chóru.. Zasada decorum, czyli pisania tragedii stylem podniosłym.. Zabronił pogrzebania ciała Polinejkesa, który sprowadził obcych i naraził miasto na niebezpieczeństwo.Jej główną cechą jest jedność miejsca (akcja utworu rozgrywa się w jednym miejscu - na dziedzińcu przed pałacem królewskim w Tebach), czasu (akcja toczy się w ciągu jednego dnia) i akcji (obejmuje ona wyłącznie jeden wątek w przypadku Antygony jest to konflikt pomiędzy tytułową bohaterką, a władcą Teb, Kreonem) - omawiany dramat spełnia ten warunek..

2.Cechy tragedii antycznej - omów na przykładzie Antygony Sofoklesa.

Klasyczną tragedią rządziła zasada trzech jedności:„Antygona" jako wzorzec tragedii antycznej.. By jednak dobrze poznać i opisać jej cechy należy najpierw zdefiniować samo pojęcie tragedii.. b.) Budowa utworu i rozwój wydarzeńJedną z postaci, którą chciałabym przedstawić jest Antygona pochodząca z Teb.. Tematyka zaczerpnięta z mitologii.. Budowa: a) prolog - wstępny monolog lub dialog zapowiadający temat, problem.. Chór komentatorem wydarzeń.. Zachowanie zasady trzech jedności (miejsca, czasu i akcji) rzadko było ściśle spełniane przez tragedie i komedie starożytne.. Tragiczne wydarzenia rodzinne - najazd jednego z braci na drugiego w walce o władzę - postawiły ją w sytuacji trudnego wyboru.. W Antygonie są obecne cechy tragedii antycznej: przestrzega zasady trzech jedności: miejscem akcji są Teby, wydarzenia trwają jeden dzień, akcja ogranicza się do jednego wątku - czynu Antygony i jej ukarania;; zgodnie z zasadą decorum jej bohaterami są tylko członkowie wysokiego rodu (Labdakidzi), brutalnych zdarzeń nie pokazuje .Antygona; Cechy tragedii antycznej na podstawie Antygony Sofoklesa.. Zachowanie zasady trzech jedności: • czasu (akcja ciągła, prawdopodobnie rozgrywa się w ciągu jednego dnia), • akcji (został podjęty jeden wątek - niezawinionej zbrodni Edypa), • miejsca (dzieje się przed pałacem w Tebach).. Prologu = wstępu; aktor wygłaszał zapowiedź tragedii, dialog zapowiadający treść utworu (np. dialog Antygony z Ismeną).. Antygona jest tragedią antyczną, opowiada o dramatycznych wydarzeniach wynikających z konfliktu tragicznego (przed jakim stają główni bohaterowie).. e) kommos- lament, monolog głównego bohatera świadomego bliskiej klęski.. 5.Inne cechy tragedii antycznej Konfliktem tragicznym jest zderzenie dwóch przeciwnych racji: - Kreona, władcy, który ustanawia prawa i respektuje je.. Jej postępowanie wynika z chęci przestrzegania praw boskich.. Zasada trzech jedności (jedność miejsca, jedność akcji i jedność czasu).. Zachowanie zasady trzech jedności: czasu (akcja ciągła, brak luk czasowych), akcji (podjęcie tylko jednego wątku: konflikt Antygony z Kreonem, brak scen epizodycznych),„Antygona" jako tragedia antyczna Sofokles w swoim utworze zastosował całkowicie schemat tragedii greckiej , zarówno w kwestii kompozycji, jak i konstrukcji.. Dostosował dzieło do „poetycznych" reguł: zasady trzech jedności, decorum, zasady trzech aktorów, a tematykę zaczerpnął z mitów - mit o rodzie Labdakidów.Tragedia antyczna składała się z: 1.. Epejsodion - kolejne wydarzenia.. "Antygona" to wybitny dramat Sofoklesa, który cieszyły się wielką popularnością już w starożytności.. Zasada trzech jedności-czasu - wydarzenia rozgrywają się w ciągu jednej doby-miejsca - akcja toczy się w Tebach-akcji - jeden wątek: spór Antygony i Kreona wraz z konsekwencjami tego sporu.. Zasada trzech jedności..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt