Sprawozdanie z pracy dydaktycznowychowawczej klasa 1
Realizacja programu wychowawczo-profilaktycznego.. Prowadzona jest przez Izabelę Woźniak, Martę Akus.. Publicznego Gimnazjum nr 1 w Wałbrzychu .. Uczęszczało na nie 8 uczniów - 4 chłopców i 4 dziewczynki z klasy III a.Title: SPRAWOZDANIE Z PRACY DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZEJ Author: Gość Last modified by: Remig Created Date: 1/17/2011 9:11:00 PM Company: h Other titlesSPRAWOZDANIE NAUCZYCIELA Z PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ Author: ghgh Last modified by: MaNiAc!. Lubimy się uczyć, aktywnie uczestniczymy w życiu klasy i szkoły.. Zajęcia dla dzieci uzdolnionych matematycznie odbywały się w I semestrze 2013/2014 roku 1 raz w tygodniu - w środę.. Klasa liczy 15 uczniów w tym 7 chłopców i 8 dziewczynek.. W klasach I - III uczniowie mają możliwość wyrównywać braki w .. zespołów opracowują sprawozdania, raporty z testów kompetencji, sprawdzianów, egzaminów próbnych, testów diagnostycznych.. .Z uwagą wysłuchiwali i stosowali się do wskazówek nauczyciela.. Wybierz ten, który najbardziej odpowiada Twoim potrzebom: Pobierz: Sprawozdanie wychowawcy za 1-szy semestr (Maciej Hope) Pobierz: Sprawozdanie wychowawcy za 1-szy semestr (Katarzyna Forc) Pobierz: Sprawozdanie nauczyciela za 1-szy semestr (Katarzyna Forc)Sprawozdanie nauczyciela wspomagającego z pracy dydaktyczno - wychowawczej za I semestr roku szkolnego 2018/2019SPRAWOZDANIE Z PRACY WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNO OPIEKUŃCZEJ za rok szkolny 2014/2015 GRUPA 3,4 LATKI..

2.Sprawozdanie z pracy dydaktyczno-wychowawczej.

Sprawozdanie z realizacji podstawy programowej z eduka.docx.. Z tej racji pragniemy podzielić się z Państwem wiadomościami na temat pracy szkoły w drugim semestrze.. klasa przedmiot l. godz. planowanych l. godz. zrealizowanych informacje o realizacji programów nauczania (problemy, zaległości, opóźnienia, sukcesy itp.) informacje o realizacji programów nauczania: Czy liczby zrealizowanych dotychczas godzin z przedmiotów objętychKażdy wzór sprawozdania jest inny i kładzie nacisk na inne aspekty pracy wychowawcy.. Uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach, sumiennie wykonują swoje obowiązki.. Są zawsze przygotowani do lekcji i mają odrobione prace domowe.SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WYCHOWAWCZEJ w I semestrze.. Praca dydaktyczno-wychowawcza w grupie będzie obejmowała realizację .1 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 10 .. Ze względu na trudności adaptacyjne jedno dziecko zrezygnowało z uczęszczania do przedszkola.. Sprawozdanie z pracy zwspół mat-przyr.docx.Mija kolejny rok naszej wspólnej pracy.. By prowadzić edukację .Plik Sprawozdanie z I półrocza pracy wychowawczo dydaktycznej.doc na koncie użytkownika Dorotea098 • Data dodania: 15 kwi 2013..

Sprawozdanie z pracy dydaktyczno - wychowawczej - w klasie III-2014/2015.

(Jest to sprawozdanie z pracy za jeden okres do odczytania na konferencji) Klasa Wychowawca Frekwencja Zapisanych Klasyfikowanych Promowanych Niesklasyfikowanych (imię i nazwisko, przyczyna): Niepromowanych .Plik ANALIZA diagnozy w klasie I.docx na koncie użytkownika gosialb • folder sprawozdania • Data dodania: 29 lis 2014.. We wrześniu grupa liczyła 25 dzieci.. Klasa niekiedy rozbrykana ale na lekcjach pracowita i zdyscyplinowana.. Powiem coś oczywistego - piszmy prawdę!. W roku szkolnym 2006/2007 pracowano zgodnie z planem dydaktycznowychowawczym z uwzględnieniem stopnia realizacji programu wychowawczego i programu profilaktyki.. SPIS TREŚCI.. dydaktyczny (ilość zrealizowanych godzin z poszczególnych przedmiotów w poszczególnych klasach i przyczyny opóźnień) .. Zespól klasowy jest zróżnicowany pod względem emocjonalnym, intelektualnym oraz aktywnością i motywacją do nauki.. Spotkania zespołu terapeutycznego.. Tematyka spotkań dotyczyła: • Opracowania planu pracy zespołu na rok szkolny 2019/2012 • Zmian w Statucie szkoły dotyczących kryteriów oceniania zajęć edukacyjnych i zachowania uczniów klas .Kilka dzieci z grupy korzysta z pomocy logopedycznej oraz uczęszczało na zajęcia z integracji sensorycznej..

Osiągnięcia w pracy dydaktyczno - wychowawczej.

Klasa III liczy 10 uczniów.. Dzieci w większości są zdyscyplinowane na zajęciach i aktywne.Sprawozdanie z pracy dydaktyczno-wychowawczej za I półrocze roku szkolnego 2019/2020 nauczyciela wspomagającego dla uczennicy klasy 1 szkoły podstawowej.SPRAWOZDANIE NAUCZYCIELA Z PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ Author: ZSP Last modified by: Nauczyciel Created Date: 1/13/2020 9:49:00 AM Other titles: SPRAWOZDANIE NAUCZYCIELA Z PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ1 1 Sprawozdanie z pracy dydaktyczno-wychowawczej Szkoły Podstawowej z O. nr 1 im.. Prowadzono zajęcia pozalekcyjne dla uczniów: 1.Klasa IIb.. Jest zespołem zgranym, aktywnym i zdyscyplinowanym.. Grupa „Kotki" w roku szkolnym 2018/2019 liczy 29 dzieci: 12 dziewczynek i 17 chłopców.. Uczniowie klasy VI osiągnęli w tym semestrze bardzo dobre wyniki w nauce, gdyż średnia ocen wynosi 4,0.. Na tak dobre wyniki ma oczywiście wpływ dobra frekwencja, która wyniosła 94,9%.Sprawozdanie z pracy .. Klasa II liczy 8 uczniów, w tym 2 dziewczynki i 6 chłopców.. NA KONSULTACJE ZGŁASZAJĄ SIĘ PAŃSTWO KLASA 3A KLASA 3B KLASA 3C KLASA 3D RAZEM Na wezwanie 2 1 1 1 5 Z własnej woli 4 3 4 3 14 Brak odp..

Sprawozdanie z pracy zwspół mat-przyr(1).docx.

W mojej klasie za najważniejsze osiągnięcie uważam: W mojej klasie napotkałam/em trudności w postaci: Inne uwagi: Wnioski do pracy z klasą:Wpisany przez Artur Oniszko niedziela, 12 stycznia 2014 19:41 Formularze sprawozdań na koniec semestru/roku szkolnego.. Praca opiekuńczo - wychowawczo- dydaktyczna obejmowała realizację treści zawartych w „Podstawie programowej wychowania przedszkolnego" oraz w programach: - „Nasze przedszkole.1) stopień i sposób realizacji programu wychowawczego, programu profilaktyki oraz planu pracy wychowawczej klasy; realizacja zadań wynikających z planu pracy szkoły (wychowanie patriotyczne, zdrowotne, ekologiczne.. ), realizacja problematyki skutecznego uczenia się, komunikacji interpersonalnej i współpracy w zespole, sprawozdanie z .Analiza pracy klasy ( mocne i słabe strony, sukcesy) Klasa III „b" liczy 16 uczniów 8-dziewczynek i 8 chłopców.. Podczas pracy realizowałyśmy podstawę programową w oparciu o program, a także w oparciu o program autorski „Ośmiorniczka"; roczny plan pracy i plany .Sprawozdanie z pracy zespołu edukacji wczesnoszkolnej semestr I - rok szkolny 2019/2020 z dn.16 stycznia 2020r.. 1.sprawozdanie wychowawcy klasy doc 2.sprawozadnie z działalności Samorządu Uczniowskiego doc 3.sprawozdanie wychowawcy oddziału przedszkolnego doc 4.sprawozdanie z działalności Szkolnego Koła PCK / koordynatora wychowania zdrowotnego doc docPraca dydaktyczna .. Choć podejmowane przez nas działania czasem różnią się od naszych codziennych obowiązków - są niezbędne.. K. Miarki w Lędzinach w roku szkolnym 2006/2007.. X 1 X 1 2SPRAWOZDANIE Z PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ Z I SEMESTRU DZIECI 6‑LETNICH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 - GRUPA KOTKI.. Uczniowie są mili, zabawni, weseli i koleżeńscy, chętnie sobie pomagają.. W I semestrze odbyły się cztery spotkania zespołu edukacji wczesnoszkolnej.. Do oddziału uczęszcza 16 dzieci, w tym 9 dziewczynek i 7 chłopców.. Tworzymy zgraną, zaradną rodzinę klasową.. Na dole znajdziecie konkretne przykłady, plik i film, który pokaże Wam jak z niego najlepiej skorzystać.. dydaktyczno - wychowawczej .. w roku szkolnym 2007/2008.. W klasie są uczniowie posiadające orzeczenia z Poradni Psychologiczno .Sprawozdanie z pracy zdalnej - co tam wpisać?. Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Sprawozdanie wychowawcy klasy II za pierwszy semestr roku szkolnego 2011/2012.. Realizacja wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego.. Klasa IIb liczy 21 uczniów w tym 11 dziewczynek i 10 chłopców..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt