Interpretacja prawa synonim
Fraza: Sygnatura interpretacji: Data wydania interpretacji od: Data wydania interpretacji do: Typ dokumentu: Interpretacja indywidualna Interpretacja ogólna Broszura .Słownik języka polskiego PWN - znaczenie słów, ich pisownia, odmiana i pochodzenie, frazeologia, porady i ciekawostki językowe.. Wyszukiwarka.. prawo, nie ma jednej, powszechnie przyjętej definicji prawa, ponieważ zgoda na znaczenie tego terminu jest uzależniona od akceptowanego stanowiska filozoficznego.Synonimy słowa prawo: norma, przepis, prawidło, reguła, zasada, nakaz, uprawnienie, pełnomocnictwo, prerogatywa, przywilej, rozporządzenie, dogmat, praworządność, prawodawstwo, ustawodawstwo, sprawiedliwość, wzór, przepisy, uprzywilejowanie, twierdzenie,Synonimy te podzielone zostały na 3 różne grupy znaczeniowe.. Słowniki PWN .Poniższy formularz umożliwia wyszukiwanie interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz innych informacji podatkowych.. Ponad 42 000 haseł i 500 000 wyrazów bliskoznacznych języka polskiego.. Słowo „prawie" w słownikach zewnętrznychPrzedłużony termin do wydania interpretacji indywidualnej.. Najlepsze synonimy i wyrazy bliskoznaczne w sieci.Tłumaczenie słowa 'interpretacja' i wiele innych tłumaczeń na rosyjski - darmowy słownik polsko-rosyjski.. Jako sposób odtworzenia roli czytanie, gra, odczytanie, odtworzenie, rekonstrukcja, wykonanie, kreacja, wcielenie,..

interpretacja prawa.

Największe w Polsce wiarygodne źródło informacji poprawnościowych Wydawnictwa Naukowego PWN.interpretacja synonim 1.. Ponad 42 000 haseł i 500 000 wyrazów bliskoznacznych języka polskiego.. Synonimy słowa interpretacja: komentarz, eksplikacja, wyjaśnienie, objaśnienie, komentowanie, egzegeza, analiza, uwaga, tłumaczenie, odtworzenie, wykonanie, unaocznienie, skomentowanie, ilustracja, krytyka, wykładnia, naświetlanie, naświetlenie,Synonimy do słowa interpretacja 1. wykładnia, wyjaśnienie, objaśnienie, wytłumaczenie, analiza, komentarz, reinterpretacjaWykładnia prawa (także interpretacja prawa (przyjmuje się, że wyrazy „wykładnia" i „interpretacja" są synonimami ), wykładnia przepisów prawa, wykładnia tekstu prawnego) - pojęcie języka prawnego i języka prawniczego, które oznacza, zależnie od kontekstu: wykładnię prawa w ujęciu pragmatycznym, czyli proces (zespół czynności) zmierzający do .Inaczej interpretacja.. 1 marca 2017 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej oraz ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej.Nie wiesz, czy na pewno stosujesz właściwie przepisy prawa podatkowego?. Jeżeli znasz inne wyrazy o podobnym znaczeniu do słowa „wykładnia" lub potrafisz określić ich inny kontekst znaczeniowy, możesz je dodać za pomocą formularza dostępnego w opcji dodaj nowy synonim .Synonimy te podzielone zostały na 11 różnych grup znaczeniowych..

interpretacja; Zagraj z nami!

Słownik języka polskiego pod red.. Jeżeli znasz inne wyrazy bliskoznaczne do słowa „prawie" lub potrafisz określić ich inny kontekst znaczeniowy, możesz je dodać za pomocą formularza dostępnego w opcji dodaj nowy synonim.. Zmiany w zakresie wydawania interpretacji indywidualnych.. Najczęściej spotykane wyrazy bliskoznaczne słowa interpretacja to: unaocznienie, wykonawstwo, ilustracja, wyjaśnienie, krytyka, reinterpretacja, odczytanie, kreacja, egzegeza, wykładnia, skomentowanie, uzasadnienie, gra, odtworzenie, wytłumaczenie, naświetlanie, komentowanie, naświetlenie, wykonanie, komentarz, objaśnienie, .Słownik języka polskiego PWN - znaczenie słów, ich pisownia, odmiana i pochodzenie, frazeologia, porady i ciekawostki językowe.. Wielki słownik ortograficzny PWN.. Rafał Rozwadowski.W świetle powyższego Komisja stwierdza, że systemem […] W świetle powyższego Komisja stwierdza, że systemem odniesienia, w oparciu o który należy zbadać kwestionowaną interpretację indywidualną prawa podatkowego, są zwykłe zasady opodatkowania zysku przedsiębiorstw w Irlandii, jak określono w motywie 228 oraz rozwinięto następnie w sekcji 2.3, których celem wewnętrznym .. (1.5) prawo Gaussa • prawo Joule'a • prawo Kirchhoffa • prawo Ohma • prawo ciążenia Newtona • prawo powszechnego ciążenia • prawo zachowania masy • prawo biogenetyczne • prawo wielkich liczb • prawo Mendla • prawo Keplera • prawo Moore'a (1.6) na prawo • w prawo • z prawa • równaj w prawo synonimy: (1.1) kodeks .Słownik synonimów rekomendowany przez prof. Jerzego Bralczyka..

Słowo interpretacja posiada 145 synonimów w słowniku synonimów.

Autor: gpcodziennie.pl/ rynekaptek.pl 01-12-2020, 11:03. ἑρμηνεύειν [erminewin lub hermenełejn] - objaśniać, interpretować; od Hermesa jako posłańca bogów) - zapoczątkowana w starożytnej Grecji sztuka interpretacji tekstów literackich.. U swego zarania hermeneutyka była interpretacją tekstów świętych (hermeneutyka biblijna, hermeneutyka teologiczna) i taka pozostawała aż do Friedricha .Tłumaczenie słowa 'interpretacja' i wiele innych tłumaczeń na angielski - darmowy słownik polsko-angielski.. W. Doroszewskiego.. Spór o interpretację prawa (fot. archiwum) Interpretacja może dotyczyć zarówno tych zdarzeń, które już się wydarzyły (stanów faktycznych), jak i zdarzeń, które .Wyszukiwarka interpretacji (SIP) Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów znajduje się wyszukiwarka interpretacji prawa podatkowego (odnośnik otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym).. Przy czym pod pojęciem orzeczenia rozumie się tu zarówno stan faktyczny i prawny rozstrzygniętej sprawy, jak i sentencję wyroku oraz samo jej uzasadnienie.Interpretacja przepisów prawnych może prowadzić do różnych wniosków w zależności od rodzaju zastosowanej wykładni.. Opis działania formularza.. W. Doroszewskiego interpretacjawykładnia prawa, interpretacja prawa, ustalenie znaczenia i zakresu normy prawnej, która budzi wątpliwości w procesie stosowania prawa..

wykładnia «wyjaśnienie, skomentowanie czegoś» wykładnia prawa zob.

Nieważne, czy jesteś przedsiębiorcą, czy nie.. System Informacji Podatkowej umożliwia wyszukiwanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, wydawanych na podstawie rozdziału 1a działu II ustawy .Synonimy.. wykładnia.. Wykładnia przepisu prawnego i normy prawnej stanowi o rozstrzygnięciu znakomitej ilości postępowań sądowych - pisze adw.. Najlepsze synonimy i wyrazy bliskoznaczne w sieci.Poznaj definicję 'litera prawa', wymowę, synonimy i gramatykę.. Jako próba wyjaśnienia/omówienia czegośinterpretacja prawa «ustalenie znaczenia i zakresu normy prawnej, która budzi wątpliwości w procesie stosowania prawa» Słownik języka polskiego pod red. Możesz poprosić Krajową Informację Skarbową o pomoc i dostać interpretację podatkową.. Największe w Polsce wiarygodne źródło informacji poprawnościowych Wydawnictwa Naukowego PWN.Prawo Unii Europejskiej - zbiór aktów składających się na system prawny Unii Europejskiej.Całość dorobku prawnego Unii Europejskiej, łącznie np. z orzeczeniami TSUE, nosi nazwę acquis.Przed Traktatem z Lizbony znaczna część uregulowań wymienionych w niniejszym artykule występowała pod nazwą prawo wspólnotowe.Wraz z wejściem w życie Traktatu, z dniem 30 listopada 2009 .Inflacja prawa ma szereg niekorzystnych konsekwencji, takich jak niespójność przepisów, rozmycie odpowiedzialności za ich wprowadzanie, uznaniowość w interpretacji, formalizm, konieczność częstych nowelizacji, rozrost biurokracji oraz częste uchylanie przepisów przez wyższe instancje.. NIK w raporcie poświęconym egzekucji podatku dochodowego w 2010 zauważył, że „częste .Orzecznictwo, judykatura (łac. iudex - sędzia, iudicare - osądzać) - ogół decyzji jednego bądź wielu sądów i innych organów państwa..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt