Charakterystyka regulacyjna prądnicy synchronicznej
Sposób wyznaczenia współczynnika zwarcia 3.. Zasada działania prądnicy jest zawsze taka sama, niezależnie od tego, czy pole magnetyczne zostało wytworzone przez magnes trwały , czy elektromagnes.Praca indywidualna prądnicyCharakterystyka regulacyjna.. Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.- wyznaczenie charakterystyki biegu jałowego i ustalonego zwarcia symetrycznego oraz obliczenie współczynnika zwarcia, - wyznaczenie charakterystyki zewnętrznej i regulacyjnej prądnicy, - wyznaczenie reaktancji synchronicznej podłużnej i poprzecznej maszyny jawnobiegunowej,Charakterystyki regulacyjne prądnicy synchronicznej 4.5.. Wyznaczenie charakterystyk zewnętrznych przy różnych charakterach obciążenia Charakterystyką zewnętrzną prądnicy synchronicznej nazywa się zależność napięcia na zaciskach twornika U a od prądu .Opis Badania podstawowe maszyn elektrycznych.. Współczynnik samosynchronizującyNazwa prądnicy synchronicznej wynika z synchronizmu prędkości obrotowej wirnika i pola magnetycznego maszyny.. W podobny sposób można graficznie wyznaczyć charakterystykę zewnętrzną U = f(I) przy niezmiennych n, I f oraz cos =0 ind.. Tablica 1Wprowadzenie Maszyny synchroniczne (prądnice, silniki lub kompensatory) charakteryzują się stałą niezależną od obciążenia i równą prędkości synchronicznej prędkością obrotową wirników n = n S = const..

Podać zasadę działania prądnicy synchronicznej.

Niemal wszystkie urządzenia wytwarzające prąd przemienny są prądnicami synchronicznymi, przykładowo: generatory w elektrowniach, alternatory w samochodach.Charakterystyka regulacyjna jest wykonywana w celu określania sposobu regulacji silnika poprzez dobór odpowiednich elementów układu zasilania i sterowania.. Z obliczeń wynika,Charakterystyka biegu jałowego prądnicy synchronicznej Proszę, dodaj wyjątek dla do Adblock.. Przed skonstruowaniem prądnic prąd .Title: Microsoft Word - Lab_ME_MS_instrukcja_2012_E.doc Author: mronk Created Date: 12/1/2012 5:22:03 PMW maszynie prądu stałego, odwrotnie niż w prądnicy synchronicznej, wirnik jest twornikiem wytwarzającym napięcie, a stojan - magneśnicą.. Wirnik prądnicy asynchronicznej nie jest magnesem.Dla każdej prądnicy prądu stałego należy określić parametry: · prędkość obrotową n · prąd wzbudzenia Iw · prąd obciążenia I · napięcie obwodu twornika Ut Prądnice najczęściej pracują ze stałą prędkością i dlatego podstawowe charakterystyki oraz analiza stanów maszyny przedstawiane są przy założeniu n=const.. Badanie prądnicy synchronicznej małej mocy (alternatora) wyznaczenie charakterystyki magnesowania (biegu jałowego),Tematy o prądnica charakterystyka zewnętrzny, charakterystyka zewnętrzna prądnicy., Charakterystka zewnętrzna prądnicy prądu stałego, Prądnica bocznikowa samowzbudna - rezystancja wewnętrzna, Prądnica (alternator) i rozrusznik w jednym., Silnik elektryczny czy da się przerobić go na małą prądnicę wklejając magnesy.Charakterystyka dynamiczna, Charakterystyka obciążeniowa, Charakterystyka prędkościowa, Charakterystyka regulacyjna, Charakterystyka, algebrapodstawie charakterystyki magnesowania (a) oraz charakterystyki zwarcia (b)..

Narysować i omówić charakterystykę biegu jałowego prądnicy synchronicznej.

55 Prądnica synchroniczna.. Ćwiczenie 10.. Charakterystyki zewnętrzne prądnicy synchronicznej Charakterystyka zewnętrzna prądnicy synchronicznej U = f(I), przy niezmiennych I f = 0 i n - 0 oraz cosφ = 0 ind, określa zmiany napięcia na zaciskach uzwojenia twornika, w zależności od zmian wartości prądu obciążenia.. Sieć elastyczna.. Dla .Nazwa maszyna synchroniczna wywodzi się z faktu, że zarówno wirnik jak i wypadkowe pole magnetyczne wytworzone przez uzwojenie wzbudzenia lub magnesy trwałe wiruje z tą samą prędkością - synchronicznie.. Konstrukcja charakterystyki obciążenia prądnicy synchronicznej za pomocą trójkąta zwarcia a. stan zwarcia, b. stan obciążenia przy cos =0 ind, c. charakterystyka obciążenia U=f(I f ).. Robimy tak, aby uzyskać odpowiednie parametry prądnicy (napięcie, częstotliwość, kolejność faz) zgadzające się z parametrami sieci zasilającej.53 Zmiana mocy czynnej prądnicy synchronicznej, przyłączonej do sieci sztywnej c P 2 c P 1 2 XI 2 1 ' 2 XI 1 E W 2 E w1 U I 2 ϑ 1 ϕ I 1 0.. 56 MS. Kołysanie mocy.. Działanie prądnicy prądu przemiennego mającej jedną parę biegunów oraz wirnik z uzwojeniem twornika składającego się zMetoda synchronizacji polega na rozpędzeniu maszyny synchronicznej za pomocą silnika prądu stałego (maszyna pracuje wtedy jako prądnica) do prędkości bliskiej prędkości synchronicznej..

Badanie prądnicy synchronicznej / 263 9.2.1.

5.Charakterystyki regulacyjne / 259 8.7.. Na rysunku 7. przedstawiono charakterystyki zewnętrzne prądnicy nienasyconej, dla różnych współczynników mocy (linie kreskowane określają niestabilne części charakterystyk dla obciążenia .Rys.8.. Opisać budowę prądnic synchronicznych, 3.. Do .praca prądnicy obcowzbudnej, bocznikowej i szeregowo - bocznikowej przy zmiennym obciążeniu: Ø pomiar charakterystyk zewnętrznych, Ø pomiar charakterystyk regulacyjnych.. Oględziny zewnętrzne Należy dokonać oględzin badanej maszyny synchronicznej oraz urządzeń wchodzących w skład układu napędowego.. Próba zwarcia / 267 9.2.3.. Pole magneśnicy i twornika wiruje w tym samym kierunku i z taką samą prędkością.. Uzwojenie cewki umieszczonej w wirniku prądnicy przecina linie pola magnetycznego wytwarzanego przez uzwojenie wzbudzające i dzięki temu indukuje się w nim zmienna siła elektromotoryczna.. Historia.. 54 Prądnica synchroniczna.. Badania maszyn synchronicznych / 263 9.1.. (1) Wirnik maszyny synchronicznej stanowi elektromagnes zasilany prądem stałym.Maszyny synchroniczne (prądnice, silniki lub kompensatory) charakteryzują się stałą niezależną od obciążenia i równą prędkości synchronicznej prędkością obrotową wirników n = n S= const.. W podręczniku, podzielonym na cztery rozdziały, opisano w pierwszej części każdego rozdziału podstawowe teoretyczne wiadomości dotyczące transformatorów oraz wirujących maszyn elektrycznych (maszyn prądu stałego, asynchronicznych i synchronicznych).Zasada działania prądnicy synchronicznej i budowa maszyn synchronicznych..

Zmienność napięcia ΔU% zależy w bardzo istotny sposób od kon-strukcji wirnika prądnicy.

Regulacja mocy / 273 9.2.5.. Charakterystyka regulacyjna prądnicy synchronicznej Iw=f(I) przy U=const dla różnych wartości współczynnika mocy cos Z kształtu charakterystyk regulacyjnych wynika, że przy obciążeniu o charakterze czynnym i indukcyjnym, dla utrzymania stałej wartości napięcia na zaciskach maszyny, przyMASZYNY SYNCHRONICZNE BADANIE CHARAKTERYSTYK PRĄDNICY SYNCHRONICZNEJ 2.. Analiza pracy i właściwości ruchowych maszyn synchronicznych: bieg jałowy prądnicy, zwarcie, praca indywidualna prądnicy, charakterystyki zewnętrzna i regulacyjna, moc i moment obrotowy, przeciążalność, stabilność pracy, krzywe V.. Charakterystyki .Głównymi częściami prądnicy jest stojan (nieruchoma część związana z obudową) oraz wirnik (rotor, część wirująca wewnątrz stojana).. Wyjaśnić zjawisko oddziaływania.. Synchronizacja maszyny z siecią sztywną / 272 9.2.4.. W prądnicach tych istotnym parametrem jest zmienność napięcia ΔU%.. Próba stanu jałowego / 263 9.2.2.. Z charakterystyki regulacyjnej można korzystać również przy pracy silnikowej - jak należy regulować prąd wzbudzenia silnika synchronicznego, aby przy zmianach prądu obciążenia, zasilaniu stałym napięciem o stałej częstotliwości utrzymać stały współczynnik mocy.W przypadku pracy maszyny jako prądnicy prędkość obrotowa jest wymu-szona przez turbinę, a napięcie na zaciskach jest różnicą napięcia indukowane-go w tworniki E t oraz spadku napięcia na rezystancji w obwodzie twornika: 7 ç L ' ç F 4 ç + ç ~ í X í ó 7 ç L GI ñ F 4 ç + ç ~ í X í ô (1.17) 7 ç L ' çCharakterystyka (algebra) Charakterystycznym dla tego pierścień z jedynką jest minimalna ilość elementów, neutralnych pierścienie mnożenia, które chcesz dodać, aby uzyskać element neutralny dodawania, mówią, że pierścień ma charakterystykę zero, jeśli takiej liczby nie ma .Prądnica pracuje synchronicznie bez poślizgu, częstotliwość prądu zależy tylko od obrotów i ilości par biegunów na wirniku (biegunów magnetycznych) Prądnica asynchroniczna kręci się zawsze szybciej niż częstotliwość prądu a poślizg zależy od jej charakterystyki i obciążenia.. Matulewicz Wacław, Chomiakow Marek.. BADANIA 2.1.. Przede wszystkim należy dokładnie przeczytać i wynotować dane zawarte na tabliczce znamionowej maszyn.. Przykładem wykorzystania tej charakterystyki jest jej analiza zmierzająca do ograniczana zadymienia spalin w silnikach o zapłonie samoczynnym.Prądnice synchroniczne wzbudzane magnesami trwałymi, w rozwiązaniu standardowym, nie mają możliwości regulacji wzbudzenia.. Praca równoległa maszyn ..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt